Des de l’Associació Europea de Professors de Piano EPTA-España, s’anuncia el I CERTAMEN DE PIANO EPTA BARCELONA, que tindrà lloc el 15 i 16 de març de 2024, després de 9 reeixides edicions del Certamen de Piano EPTA a Madrid i un Certamen de Piano EPTA a Granada i amb els mateixos objectius: oferir als joves estudiants la possibilitat de compartir les seves interpretacions davant un jurat de reconegut prestigi.

Com tots els certàmens que organitza EPTA España, aquest primer CERTAMEN DE PIANO EPTA Barcelona ha estat ideat, primordialment, amb una finalitat pedagògica.

Els participants tindran l’ocasió d’actuar en la Yamaha Music School, situada al carrer Balmes 360, Barcelona, 08006. En aquest escenari podran ser valorats per un tribunal format per pianistes de gran trajectòria, rebent les seves valoracions una vegada finalitzat el I Certamen, així com, participar, els alumnes premiats, en un concert de clausura. 

BASES

Podran participar en el Certamen de Piano EPTA Barcelona estudiants de piano espanyols i residents a Espanya.

Els premiats en passades edicions, inclosos primers premis, poden tornar a presentar-se a la mateixa categoria si encara no aconsegueixen l’edat per a presentar-se en una categoria superior.

El Certamen comprendrà les següents categories.

PIANO SOL:

Infantil: fins als 10 anys, a 15 de març de 2024.

Juvenil 1: fins als 14 anys, a 15 de març de 2024.

Juvenil 2: fins als 18 anys, a 15 de març de 2024.

PIANO DUO:

Infantil: fins als 10 anys, a 15 de març de 2024.

Juvenil 1: fins als 14 anys, a 15 de març de 2024.

Juvenil 2: fins als 18 anys, a 15 de març de 2024.

CONJUNT DE PIANOS (6 o 8 mans):

Infantil: fins als 10 anys, a 15 de març de 2024.

Juvenil 1: fins als 14 anys, a 15 de març de 2024.

Juvenil 2: fins als 18 anys, a 15 de març de 2024.

PROGRAMA

Els participants interpretaran dues obres de lliure elecció i d’estils diferents.

(Es podran interpretar moviments d’obres i estudis).

El temps total de la interpretació no podrà excedir els 15 minuts per a les categories infantil i juvenil 1, i els 20 minuts per a la categoria Juvenil 2.

Si el programa sobrepassés el temps assignat per a cada participant, el tribunal podrà interrompre la interpretació una vegada aconseguit el temps límit.

PROVES

Les proves es realitzaran el 15 i 16 de març de 2024, en horari de tarda el 15 i durant el matí i la tarda del dia 16. Acabat el termini d’inscripció, l’organització comunicarà l’ordre d’actuació als participants. Si donat el nombre d’inscripcions fos necessari augmentar el temps de durada del concurs, els participants en la categoria juvenil 2 podran ser convocats per a actuar el matí del dia 15 de març.

Un tribunal format per pianistes professionals de reconegut prestigi valorarà les interpretacions dels participants.

El tribunal podrà atorgar premis (sense límit per categoria o ordre de premi) a tots els participants que consideri que hagin ofert interpretacions d’una qualitat excel·lent, com poden ser beques de formació per a participar en activitats organitzades per EPTA España o la participació en futurs concerts.

Els resultats es faran públics el dia 16 de març de 2024 a les 18.00 hores.

PREMIS

o 1r Premi (tots els participants que obtinguin una puntuació igual o superior a 90 punts): Certificat acreditatiu i participació en el concert que se celebrarà, amb motiu del lliurament de diplomes del concurs, el 16 de març de 2024 a les 18.30 hores. Els alumnes premiats podran participar en els concerts que EPTA Espanya organitzi a Madrid i Granada, a més de Barcelona / Catalunya.

o 2n Premi (tots els participants que obtinguin una puntuació igual o superior a 80 punts): Certificat acreditatiu. Possibilitat de participar en els concerts a dalt esmentats segons disponibilitat.

o 3r Premi (tots els participants que obtinguin una puntuació igual o superior a 70 punts): Certificat acreditatiu. Possibilitat de participar en els concerts a dalt esmentats segons disponibilitat.

El tribunal atorgarà un Diploma de participació a tots els participants (independentment de si han estat o no premiats) on a més constarà una breu i motivada valoració de cada interpretació.

Tots els certificats es lliuraran, signats i segellats, en l’acte de clausura i concert de premiats el dissabte 16 de març de 2024 a les 18.30 hores en la Yamaha Music School, situada al carrer Balmes 360, Barcelona, 08006

INSCRIPCIÓ

Quota d’inscripció segons categoria:

Piano sol infantil – 40€

Piano sol juvenil 1 i 2 – 50€

Duos de piano infantil – 40€ (per agrupació)

Duos de piano juvenil 1 i 2 – 50€ (per agrupació)

Conjunt de pianos infantil – 50€ (Per agrupació)

Conjunt de pianos juvenil 1 i 2 – 60€ (per agrupació)

La quota d’inscripció en el Certamen per a alumnes de professors associats a EPTA, serà de 30€ per a totes les categories.

Els socis així com els fills o les filles de socis de EPTA podran inscriure’s gratuïtament en el Certamen.

Els interessats a participar enviaran al correu de EPTA-Espanya (epta.es@gmail.com) el butlletí d’inscripció (descarregar més a baix) degudament emplenat juntament amb:

1. Fotocòpia de la partida de naixement o DNI.

2. Justificant d’haver realitzat la transferència al compte de EPTA-España, per l’import corresponent en concepte de drets d’inscripció, quantitat que en cap cas serà reemborsada.

Dades per a la transferència:

Concepte: I Certamen piano EPTA Barcelona + Nom del participant.

Beneficiari: Assoc. Europea de Professors de Piano

Núm. de compte IBAN: ES74 0128 0018 5101 0003 8586

Termini d’inscripció: 

Des del 15 de febrer fins al 10 de març de 2024, tots dos inclosos.

Descarregar Sol·licitud d’Inscripció al I Certamen EPTA Barcelona.